fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
3 สุ ยินดีต้อนรับค่ะ
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
   
กระทู้วันนี้   กระทู้ที่ยังไม่ถูกตอบ   กระทู้ที่ถูกตอบ
ผู้ดูแลเว็บ   สมาชิก   ขาจร   ตอบวันนี้   แนบไฟล์ภาพ  
 
 
TopicUpdateReadReply
Sticky Topic ลงชื่อขอรับพระอรหันตธาตุห้องนี้ค่ะ,
สุทธิดา ตั้งสิทธิสมบูรณ์
12 มิถุนายน 2554 28719 1117
Sticky Topic ลงชื่อขอรับพระบรมสารีริกธาตุห้องนี้ค่ะ,
สุทธิดา ตั้งสิทธิสมบูรณ์
12 มิถุนายน 2554 65769 2260
Sticky Topic ได้รับพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุแล้วแจ้งห้องนี้ค่ะ,
เอเอ
16 มิถุนายน 2554 5822 343
Sticky Topic พระอรหันตธาตุรวมจะแจกถึงวันที่ 15 พ.ย.58 นะคะ หลัังจากนั้นจะแจกเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุค่ะ,
เอเอ
15 พฤศจิกายน 2558 551 3
Sticky Topic แจกพระบรมสารีริกธาตุสำหรับวัด วัดละ 500 ชุด จำนวน 100 วัดค่ะ,
เอเอ
6 กุมภาพันธ์ 2555 5126 144
Sticky Topic โลหิตหมดคลัง วอนท่านบริจาค ผู้บริจาคเอเอขอมอบหนังสือธรรมะให้ท่านละ 1 เล่มค่ะ,
เอเอ
21 พฤศจิกายน 2555 1122 6
Sticky Topic การยอมรับคำพาดพิง.,
นายปลั๊ก สังวาลเพ็ชร.
31 มกราคม 2555 1904 4
Sticky Topic ช่วงนี้การจัดส่งพระบรมสารีริกธาตุจะล่าช้านะคะ เนื่องจากเอเอย้ายมาอยู่ที่พักแถวที่ทำงานไม่ค่อยได้กลับบ้านค่ะ,
เอเอ
18 พฤศจิกายน 2556 604 2
Sticky Topic จำกัดจำนวนการแจกท่านละ 1 ชุดค่ะ,
เอเอ
16 สิงหาคม 2555 1667 5
Sticky Topic อานิสงค์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ,
เอเอ
18 มิถุนายน 2554 2716 10
Sticky Topic รบกวนคุณเอเอเเนะนำเรื่องบูชา,
ตรียางค์ เจริญวิทย์
5 กุมภาพันธ์ 2555 1585 3
Sticky Topic ชี้แจงเหตุผลสาเหตุที่ไม่จัดส่งพระบรมสารีริกธาตุให้สำหรับบางท่าน,
เอเอ
30 มกราคม 2555 1787 0

 
TopicUpdateReadReply
มีความประสงค์ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ,
ชาตรี ปัถวัลย์
8 กันยายน 2563 3 0
ขอรับพระบรมสารีริกธุาต,
นายภควัต เจริญดี
24 สิงหาคม 2563 3 0
ขอรับแจกพระบรมสารีริกธาตุ1ชุดค่ะ,
พรพิมล อินทรภาส
20 สิงหาคม 2563 10 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ ,
วันชัย วงศ์ชาญวุฒิ
3 สิงหาคม 2563 13 0
อยากได้พระธาตุไว้บูชาครับ,
ธีรภัทร รับรอง
2 สิงหาคม 2563 12 0
(ไม่ได้ตั้งหัวข้อ),
นิรนาม
1 สิงหาคม 2563 18 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ,
ปิยฤทธิ์ อิทธิพลาลักษณ์
25 กรกฎาคม 2563 16 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ครอบครัว,
นางสุนันทา ศรีสันติสุข
22 กรกฎาคม 2563 16 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ ,
พระชัญธวัฒน์
14 กรกฎาคม 2563 24 0
รายชื่อผู้บริจาคแสตมป์และซองจดหมาย,
สุทธิดา ตั้งสิทธิสมบูรณ์
12 มิถุนายน 2554 3270 85
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ​จำนวน1ชุด,
ปราโมทย์​ ราชพรรณา
3 กรกฎาคม 2563 28 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ​จำนวน1ชุด,
ปราโมทย์​ ราชพรรณา
3 กรกฎาคม 2563 30 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุคะ,
นาง ปริฉัตร จันทร์สมวงศ์
28 มิถุนายน 2563 28 0
(ไม่ได้ตั้งหัวข้อ),
นิรุต บุญชู
28 มิถุนายน 2563 35 0
ขอรับพระบรมสารีกธาตุครับ,
กฤษฎา จารุพงศา
24 มิถุนายน 2563 38 0
ขอบูชาพระอรหันตธาตุครับ,
กฤษฎา จารุพงศา
24 มิถุนายน 2563 32 0
ขอรับพระอรหันตธาตุ 1 ชุดค่ะ,
ณัฐยา วัยวัฒนะ
13 มิถุนายน 2563 40 0
ขอพระบรมสารีริกธาตุ,
นายสุระสิทธิ์ จารุวงษ์เสถียร
11 มิถุนายน 2563 40 0
รับพระธาตุ,
นายณัฐวุธ ศิริมัย
8 มิถุนายน 2563 41 0
ขอรับพระบรมสาริกธาตุ 1 ชุด ไว้ บูชา ที่ บ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลในครอบครัว,
สุทธิพงค์​ ศรีสุเทพ
8 มิถุนายน 2563 39 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุมาบูชาครับ,
นายพรณรงค์ อยู่คง
7 มิถุนายน 2563 40 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุค่ะ,
ชนม์ณานันท์ สันต์ฤทัยชยะกูร
7 มิถุนายน 2563 40 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุครับ,
อัครพล สุวรรณะบุณย์
26 พฤษภาคม 2563 48 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ,
ทิชาณา พงษ์ธนเลิศ
26 พฤษภาคม 2563 45 0
ขอรับพระอรหันต์ธาตุครับ,
ปรีชา เจตินัย
20 พฤษภาคม 2563 45 0
ขอรับแจกพระบรมสารีริกธาตุ,
สกนธ์ เปลี่ยนสมัย
18 พฤษภาคม 2563 52 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ อนุโมทนาสาธุค่ะ,
คุณเพชร
18 พฤษภาคม 2563 51 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ กราบสาธุค่ะ,
คุณเพชร
18 พฤษภาคม 2563 56 0
(ไม่ได้ตั้งหัวข้อ),
คุณเพชร
18 พฤษภาคม 2563 49 0
ได้ถวายพระบรมสารีริกธาตุที่ได้รับจากคุณเอเอ,
กัญกร​ พงษ์ธนเลิศ
18 พฤษภาคม 2563 128 4
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุ,
นายปวริศร ศรีพินิจ
13 พฤษภาคม 2563 51 0
ขอรับพระอรหันตธาตุ,
นายปวริศร ศรีพินิจ
13 พฤษภาคม 2563 55 0
ขอรับพระบรมสารีริกธาตุค่ะ,
คุณภิรษา​ พงษ์ธนเลิศ
13 พฤษภาคม 2563 53 0
ขอรับพระบรมสาริกธาตุ,
ประยงค์ สมชาติ
30 เมษายน 2563 65 0
ขอรับพระบรมสาริกธาตุ 1 ชุดครับ,
สิทธิพงษ์ มะลิ
14 เมษายน 2563 60 0
ขอรับพระบรมสาริกธาตุ 1 ชุดครับ,
สิทธิพงษ์ มะลิ
14 เมษายน 2563 60 0
ขอรับบูชาพระธาตุด้วยครับ,
ศุภชัย พึ่งไทย
1 เมษายน 2563 64 0
ขอรับพระอรหันตธาตุ,
กาญจนา เข็มปัญญา
30 มีนาคม 2563 49 0
เรื่องขอรับพระบรมธาตุไปบูชา,
นายยชอนันต์ สีห์สุริยา
9 มีนาคม 2563 58 0
ขอรับพระอรหันธาตุ,
นางสาวกาญจนา เข็มปัญญา
22 กุมภาพันธ์ 2563 52 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
 
 
   
©2014 by 3su.in.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat