fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:Head
3 สุ ยินดีต้อนรับค่ะ
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webhead
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
จำกัดจำนวนการแจกท่านละ 1 ชุดค่ะ
 
fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:StatusBar
ในห้องกติกาการแจกนั้นระบุไว้อย่างชัดเจนว่าแจกท่านละ 1 ชุด ถ้ามากกว่านั้นจะพิจารณาเป็นกรณีไป แต่เท่าที่ผ่านมาเอเอก็จะแจกให้ตามจำนวนที่ร้องขอ หากว่าเป็นจำนวนที่ไม่มากเกินไป ช่วงหลังมีผู้มาลงชื่อขอรับพระบรมสารีริกธาตุเป็นจำนวนมาก และระบุ 5 ชุด บ้าง 9 ชุดบ้างแทบจะทุกคน บางท่านเอเอเคยสอบถามว่าทำไมมาขอบ่อย เขาก็ตอบว่ามีญาติเยอะจะขอไปแจกญาติๆ บางท่านมีญาติเป็นร้อย จะมาขอแจกให้ญาติทุกคน ซึ่งเอเอมองว่าไม่เหมาะสม เพราะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องแจกทุกคนที่เรารู้จัก เราควรเลือกที่จะแจกเฉพาะผู้ที่มีศรัทธาเท่านั้น การแจกพระบรมสารีิริกธาตุให้กับผู้ไม่มีศรัทธาเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง เพราะเท่ากับว่าเราเป็นผู้ผลักเขาลงนรกเลยทีเดียว เมื่อผู้ไม่ศรัทธาได้รับพระบรมสารีริกธาตุไปเขาย่อมไม่เชื่อ ย่อมลบหลู่ และกระทำกรรมปรามาส ซึ่งจะส่งผลต่อความสุข ความเจริญในชีวิตของเขาเอง ขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังจำแนกบุคคลออกเป็น บัว 4 เหล่า แล้วเราซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะไม่ปฏิบัติตามท่านเชียวหรือ 

และอีกกรณีนึงมีท่านผู้นึงมาขอรับพระบรมสารีริกธาตุจากเอเอเป็นจำนวนมาก โดยกล่าวว่าเขานั้นมีพระบรมสารีริกธาตุเป็นจำนวนน้อยทำให้สมาธิไม่ดี ต้องการบูชาพระบรมสารีิริกธาตุเป็นจำนวนมากๆ เพื่อจะให้สมาธิของตนเองดีขึ้น จริงๆแล้วสมาิธิจะดีหรือไม่ดีนั้นไม่เกี่ยวกับพระบรมสารีริกธาตุว่ามีจำนวนมากหรือน้อย แต่อยู่ที่ศีล เมื่อเรารักษาศีลได้เป็นปกติ จิตจะเป็นสมาธิได้รวดเร็ว และจะเกิดปัญญาในการพิจารณาตามมา ก่อนจะลงชื่อในบอร์ดนี้ เอเออยากให้ทุกท่านพิจารณาก่อนว่าเราบูชาเพื่ออะไร ถ้าคำตอบของท่านคือบูชาเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐอย่างที่สุดในโลกนี้ ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน ไม่มีผู้ใดยิ่งกว่า และจะยึดถือพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างของผู้ทำคุณประโยชน์แก่โลก ยึดถือท่านในฐานะที่ท่านเป็นครูผู้ประเสริฐที่สุด ขอให้ท่านลงชื่อได้เลย แต่หากต้องการบูชาเพราะต้องการแสวงหาโลกธรรม 8 เข้าหาตนเองนั้น เอเอขอให้ท่านพิจารณาเสียใหม่ การวางกำลังใจให้ถูกนั้นเป็นสิ่งสำคัญ งานเล็กหรืองานใหญ่ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานส่วนตัว หรืองานสาธารณะประโยชน์ ย่อมมีอุปสรรคน้อยใหญ่เป็นเครื่องกางกั้น แต่เราจะทำได้สำเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับกำลังใจของเราเป็นสำคัญ  อุปสรรคใหญ่ที่สุดไม่ใช่คนอื่น แต่เป็นตัวเราเอง เราทุกคนเหมือนนักเดินทาง การที่เราจะก้าวเดินได้นั้น ขั้นแรกเราต้องยืนให้ตรงเสียก่อน การยืนให้ตรงเอเอเปรียบกับศีล เพราะศีลถือเป็นขั้นต้นของกุศลกรรม ไม่ว่าพุทธภูมิหรือสาวกภูมิ เราก็ต้องเริ่มด้วยศีลเหมือนกันหมด 

สำหรับบุคคลทั่วไปจำกัดจำนวนการแจกท่านละ 1 ชุด แต่สำหรับวัดก็ยังสามารถแจกได้ตามจำนวนที่ร้องขอ แต่ต้องระบุข้อมูลที่ครบถ้วน หากลงแค่ชื่อ-ที่อยู่ แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดใดๆมาด้วยเลย เอเอคงต้องตัดสิทธิ์ ยิ่งการที่บุคคลมาลงชื่อแทนวัด และสถานที่จัดส่งเป็นที่อยู่ตนเองนั้นยิ่งต้องระบุให้ครบถ้วน เพื่อป้องกันการนำชื่อวัดมาแอบอ้าง  ที่เอเอต้องออกมาประกาศจำกัดจำนวนการแจกนั้นก็เพื่อป้องกันการบูชาพระบรมสารีิริกธาตุด้วยความโลภ และการแจกแก่บุคคลที่ไม่ควรแจกค่ะ
 
   
 


 

เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2556 - 23:05 วันที่ 4.11.2556 โดย เอเอ
อีเมล์ อ่าน 1655 ตอบ 5 58.11.179.94

 
 
ความคิดเห็น
 
1


©2014 by 3su.in.th

fjrigjwwe9r0tb_Effect_Java:webstat